Rentmeester

Een rentmeester, wat is dat?

Een rentmeester neemt alle administratieve, technische en financiële beslommeringen die bij het beheer van uw privatieve eigendommen horen uit uw handen.

Op gebied van rentmeesterschap kan u rekenen op onze kennis en jarenlange ervaring, ons uitgebreid netwerk en deskundigheid op het gebied van vastgoed. We beheren uw pand met de grootste aandacht en zorgen voor het behoud en verbetering van uw eigendom(men) terwijl u zorgeloos kan genieten van de opbrengst. Zo blijft niet alleen uw eigendom in perfecte staat; ook uw huurder zal tevreden zijn.

In nauw overleg met u als eigenaar bepalen we welke administratieve, financiële en technische taken we uit handen nemen en kunnen we een specifiek takenpakket op uw maat samenstellen:

Administratieve taken:

 • Optimaliseren van de huurprijzen dankzij zijn kennis van de markt,
 • Opvolgen van de huurwetgeving en eventuele wijzigingen doorvoeren,
 • Afsluiten van verzekeringen,
 • Aanspreekpunt voor huurder voor vragen, klachten, defecten,
 • Bemiddeling tussen huurder, verhuurder en eventuele derden,
 • Bij opzegging van huur de opzegmodaliteiten nagaan en opvolgen,
 • Laten opstellen van een Energieprestatiecertificaat, indien nodig,
 • Verlenen van divers advies over verhuren en verkopen van vastgoed,
 • Indien gewenst: bijwonen van Algemene Vergaderingen van de VME,
 • ...

Technische taken:

 • Voorstellen van mogelijke verbeteringen aan het goed,
 • Opname van de meterstanden water, gas en elektriciteit bij ingang huur en tussentijds,
 • Opvragen van min. 3 offertes bij herstellingen of werken en hierover onderhandelen,
 • Kleine reparaties of dringende maatregelen laten uitvoeren na akkoord met de eigenaar,
 • Controle na uitgevoerde werken,
 • Ingrijpen en opvolgen van gemelde klachten,
 • Periodieke plaatsbezoeken om de goede staat van uw eigendommen te bewaken,
 • Nazicht en onderhoud van de verwarmingsinstallaties (bij individuele door de huurder),
 • ...

Financiële taken:

 • Nauwkeurige opvolging van de betalingen door de huurders,
 • Innen en doorstorten huurgelden,
 • Betalen leveranciers en aannemers,
 • Optimaliseren lopende contracten met aannemers (blokpolis, weerkerende onderhoudswerken, ...),
 • Toepassen en innen van de wettelijke huurindexeringen,
 • Afrekening kosten met de huurders (per kwartaal, semester of jaar),
 • Actualiseren van de betaalde provisies + opmaken eindafrekeningen bij vertrek,
 • Indien eigenaar volledig eigenaar is van een woonblok: opstellen van een jaarlijkse begroting en eindafrekening,
 • ….

 

Optioneel kan onze makelaarsafdeling (zie www.ulvenhoutvastgoed.be) ook de verhuur van uw pand voor z'n rekening nemen:

 • Selectie, evaluatie van de solvabiliteit van kandidaat-huurders,
 • Opvragen van de nodige documenten en bewijzen;
 • Opstellen van een degelijke huurovereenkomst,
 • Vestigen van de huurwaarborg
 • Opmaak en coördinatie van de in- en uitgaande plaatsbeschrijving,
 • Opnemen en doorgeven van de meterstanden van water, gas, elektriciteit,
 • Huurschade opnemen bij einde huur,
 • Regelen van de vrijgave van de huurwaarborg, dit volgende de uitgaande bevindingen.

 

Onze troeven

Kiezen voor Ulvenhout is kiezen voor:

 • Een correcte en volledige uitvoering van onze opdracht:
  • Wij gaan resoluut voor een klantgerichte aanpak in no nonsense stijl. Uiteraard handelen we in vol respect voor de wetgeving die ons beroep regelt. De algemene vergaderingen zijn goed voorbereid, en onze gebouwbeheerders zorgen voor een positieve dynamiek. We zijn proactief in onze aanpak en voorstellen, steeds met een kostenbewuste insteek.
 • Vlotte, persoonlijke communicatie:
  • Wij hechten groot belang aan een directe, positieve communicatie met onze klanten. Optimale bereikbaarheid – zowel telefonisch als per email – en korte communicatielijnen zijn dan ook onze pluspunten. Door onze digitale troefkaart kan u ook zonder probleem online problemen melden, zonder daarvoor de telefoon te moeten gebruiken.
 • Een gepassioneerd team professionals:
  • De beste syndicus presenteert zich in de beste medewerkers. Onze gebouwbeheerders en administratieve krachten bruisen van energie en gaan nét dat stapje verder voor onze klanten. Ons team bestaat uit verschillende profielen: ingenieurs, financiële profielen, communicatietalenten enz.
 • Een correcte vergoeding  voor geleverd werk:
  • Elke residentie is anders. Daarom maken we graag voor u een offerte op maat op, op basis van uw wensen en noden en uw eigenheid. Onze tarieven zijn duidelijk en transparant; bij ons geen kleine lettertjes!