Syndicus

Een syndicus, wat is dat?

Wanneer binnen een gebouw de kavels (appartementen, handelsruimtes, staanplaatsen, ...) toebehoren aan verschillende eigenaars, zijn deze individuele kaveleigenaars voor een stuk mede-eigenaar van de gemeenschappelijke gebouwdelen, zoals het dak, de centrale inkomhal, de lift en/of de tuin.

Men spreekt in dat verband van "mede-eigendom" en de "vereniging van mede-eigenaars".

De syndicus (soms ook de beheerder genoemd) is de aangestelde mandataris van de vereniging van mede-eigenaars en vertegenwoordigt deze in rechte. Daarnaast is de syndicus verantwoordelijk voor een groot takenpakket, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen:

 • het jaarlijks bijeenroepen van de algemene vergadering of bij dringend te nemen beslissingen,
 • het notuleren van de beslissingen van de algemene vergadering,
 • het uitvoeren of laten uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering van mede-eigenaars,
 • het nemen van alle bewarende maatregelen en het stellen van daden van voorlopig beheer,
 • het beheren van het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars,
  het vertegenwoordigen van de mede-eigenaars, zowel in rechte als bij het beheer van de gemeenschappelijke zaken,
 • het in geval van een verkoop overmaken van diverse, wettelijk bepaalde info,
  het meedelen van de datum van de algemene vergadering aan de bewoners van het gebouw die geen eigen stemrecht hebben.

 

Daarnaast neemt hij dagdagelijks ook algemene taken op:

 • het beheer van de rekeningen (opmaken begroting, opvragen provisies, opmaken onkostenverdelingen, debiteurenbeheer, ...),
 • het toezicht op en de regelmatige controle van de contracten en de gemeenschappelijke delen,
 • de bestelling van alle voorzieningen,
 • het leiding geven aan de eventuele huisbewaarder,
 • de toepassing van het reglement van orde,
 • bemiddeling tussen de mede-eigenaars,
 • het beheer van de gemeenschappelijke schadegevallen.

Onze troeven

Kiezen voor Ulvenhout is kiezen voor:

 • Een correcte en volledige uitvoering van onze opdracht:

  • Wij gaan resoluut voor een klantgerichte aanpak in no nonsense stijl. Uiteraard handelen we in vol respect voor de wetgeving die ons beroep regelt. De algemene vergaderingen zijn goed voorbereid, en onze gebouwbeheerders zorgen voor een positieve dynamiek. We zijn proactief in onze aanpak en voorstellen, steeds met een kostenbewuste insteek.
 • Vlotte, persoonlijke communicatie:
  • Wij hechten groot belang aan een directe, positieve communicatie met onze klanten. Optimale bereikbaarheid – zowel telefonisch als per email – en korte communicatielijnen zijn dan ook onze pluspunten. Door onze digitale troefkaart kan u ook zonder probleem online problemen melden, zonder daarvoor de telefoon te moeten gebruiken.
 • Een gepassioneerd team professionals:
  • De beste syndicus presenteert zich in de beste medewerkers. Onze gebouwbeheerders en administratieve krachten bruisen van energie en gaan nét dat stapje verder voor onze klanten. Ons team bestaat uit verschillende profielen: ingenieurs, financiële profielen, communicatietalenten enz.
 • Een correcte vergoeding voor geleverd werk:
  • Elke residentie is anders. Daarom maken we graag voor u een offerte op maat op, op basis van uw wensen en noden en uw eigenheid. Onze tarieven zijn duidelijk en transparant; bij ons geen kleine lettertjes!